Përreth

Dhe ti do të mësosh që toka nuk është një lugine me lot,
por një shkollë e madhe dhe e bukur përgatitore
ku shpirti i njeriut është dërguar për të studiuar dhe
për të mësuar hyjnoren e vet e për të zhvilluar fuqitë e tij të mrekullueshme.

Ella Wheeler Wilcox

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s